Selecteer een pagina

Seniorencoaching

Voor wie is seniorencoaching? Het is voor iedereen die verandering meemaakt bij het ouder worden en daarbij een hulpvraag ervaart.

Coachings mogelijkheden

Als seniorencoach bied ik begeleiding in het proces rondom het ouder worden waarbij de volgende thema’s een rol kunnen spelen. Mocht uw situatie er niet tussen staan, maar heeft u wel behoefte aan hulp van mij als seniorencoach? Neem dan gerust contact op. Dan bespreken we samen wat ik voor u kan betekenen.

Invulling vrije tijd

Omgaan met verandering

Verlies en rouw

Overbelasting / stress bij mantelzorgers

Eenzaamheid / sociaal netwerk

Invulling vrije tijd

Misschien bent u net met pensioen, of misschien verveelt u zich en weet u niet goed hoe de dagen op te vullen, of misschien hebt u het juist te druk.

Samen gaan we in gesprek en gaan we uitgebreid in op uw situatie:
•  Hoe ziet uw dag / week eruit?
•  Wat vindt u belangrijk?
•  Wat zou u anders willen en hoe wilt u dat?

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar, en kijken we of we elkaar begrijpen en of er wederzijds vertrouwen is om verder te gaan.

We bespreken uw vraag en kunnen dan misschien ook een doel stellen om naar toe te werken. 

In de volgende gesprek(ken) bespreken we hoe u uw gestelde doel kan bereiken en wat u daarbij nodig heeft. Gemiddeld zal na 4 of 5 gesprekken een eindgesprek kunnen plaatsvinden, waarin we evalueren of u uw gestelde doel heeft behaald. (het aantal gesprek(ken) is afhankelijk van het verloop. Ook zijn in de toekomst herhalingsgesprek(ken) mogelijk.)

Omgaan met verandering

In de ”gouden jaren” kunnen er veel veranderingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld; minder werken, stoppen met werken of een rol als opa of oma krijgen. Maar ook veranderingen die betrekking hebben op minder kunnen, en aanpassingen moeten doen in uw doen en laten, en/of uw woonsituatie.

Dit is niet voor iedereen een vanzelfsprekend proces, het kan veel moeite, verdriet of negatieve gevoelens met zich meebrengen.

In een aantal gesprek(ken) wil ik met u er naar toe werken hoe u op een voor u goede manier vorm kan geven aan deze veranderingen.

In het intakegesprek maken we kennis, bespreken we uw situatie, uw hulpvraag en uw uiteindelijke doel. We kijken of er wederzijds voldoende vertrouwen is om verder te gaan. In de volgende gesprek(ken) bespreken we hoe u  uw gestelde doel  kan bereiken en wat u daarbij nodig heeft.

Gemiddeld zal na 4 of 5 gesprekken een eindgesprek kunnen plaatsvinden, waarin we evalueren of u uw gestelde doel heeft behaald. (het aantal gesprekken is afhankelijk van het verloop, ook zijn in de toekomst herhalingsgesprek(ken) mogelijk.)

Verlies en rouw

Verlies en rouw zijn meestal aan elkaar verbonden. We denken bij verlies en rouw meestal als eerste aan het verlies van een dierbare, een persoon.

Maar er zijn meerdere vormen van verlies zoals:
•  Van gezondheid;
•  Van toekomstverwachtingen;
•  Van een baan;
•  Van vriendschap;
•  Etc.

In het proces van verlies en rouw kan ik u begeleiden en samen met uw de weg zoeken naar een zinvol leven na uw verlies.

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar, en kijken we of we elkaar begrijpen en of er wederzijds vertrouwen is om verder te gaan. We kijken naar wat voor u een zinvol leven is na het geleden verlies en hoe de rouw een plek in uw leven kan krijgen.

In de volgende gesprek(ken) gaan we dieper in op wat u nodig heeft en hoe we dat vorm kunnen geven. Het aantal gesprek(ken) is afhankelijk van wanneer u zelf ervaart voldoende begeleiding te hebben gekregen om op dat moment verder te kunnen met uw leven. (het aantal gesprek(ken) is afhankelijk van het verloop. Ook zijn in de toekomst herhaling gesprek(ken) mogelijk.)

Overbelasting / stress bij mantelzorgers

Heeft u een taak als mantelzorger en valt het u zwaar?

Dit kan verband houden met de vele taken die op uw schouders rusten, maar ook mentale of emotionele belasting kan een grote rol spelen.

Samen gaan we kijken waar de overbelasting of stress door wordt veroorzaakt, en hoe u daar verandering in kan brengen en er anders mee om kan gaan.

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar, kijken we of we elkaar begrijpen en of er wederzijds vertrouwen is om verder te gaan.

We bespreken uw vraag en kunnen dan misschien ook een doel stellen om naar toe te werken.

In de volgende gesprek(ken) bespreken we hoe u  uw gestelde doel  kan bereiken en wat u daarbij nodig heeft.

Gemiddeld zal na 4 of 5 gesprekken een eindgesprek kunnen plaatsvinden, waarin we evalueren of u uw gestelde doel heeft behaald. (het aantal gesprek(ken) is afhankelijk van het verloop. Ook zijn in de toekomst herhaling gesprek(ken) mogelijk.)

Eenzaamheid / sociaal netwerk

Helaas brengt ouder worden soms ook eenzaamheid met zich mee. Dit kan door verlies van mensen om u heen, of u kunt door lichamelijke beperkingen niet meer deelnemen aan activiteiten.

Of misschien bent u verhuisd en kent u niemand in u nieuwe woonomgeving.

Samen bekijken we uw situatie, uw wensen en uw mogelijkheden, dit doen we in een intakegesprek. Hierbij kijken we ook of er wederzijds voldoende vertrouwen is om verder te gaan.

In de volgende gesprek(ken) bespreken we hoe u  uw gestelde doel  kan bereiken en wat u daarbij nodig heeft.

Gemiddeld zal na 4 of 5 gesprekken een eindgesprek kunnen plaatsvinden, waarin we evalueren of u uw gestelde doel heeft behaald. ( het aantal gesprek(ken) is afhankelijk van het verloop. Ook zijn in de toekomst herhalingsgesprek(ken) mogelijk.)

Staat uw situatie hier niet herkenbaar tussen?

Maar heeft u wel behoefte aan hulp van mij als seniorencoach? Neem dan gerust contact op.

Dan kunnen we samen bespreken wat ik kan betekenen voor u.